Duffel No.6 Medium

Sort By:
Show:
Display: List Grid
 • Duffel No.6 Medium Black
  กระเป่าเดินทางขนาดใหญ่ ดีไซน์เพื่อความสะดวกต่อการหิ้วและสะพายในการเดินทาง กว้างขวางสามาจุสัมภาระต่างๆได้อย่างจุใจ พร้อมเพิ่มความทนทานด้วยผ้า  G-1000 HeavyDuty Eco  ที่ทนเหมื่อนเดิมเพิ่มเติมคือโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลและคอตต้อนออร์แกนิกส์ ผ้าด้านในเคลือบด้วย PU กันน้ำ เพื่อป้องกันของด้านในจากคว..
  8,550 THB
 • Duffel No.6 Medium Dark Olive
  กระเป่าเดินทางขนาดใหญ่ ดีไซน์เพื่อความสะดวกต่อการหิ้วและสะพายในการเดินทาง กว้างขวางสามาจุสัมภาระต่างๆได้อย่างจุใจ พร้อมเพิ่มความทนทานด้วยผ้า  G-1000 HeavyDuty Eco  ที่ทนเหมื่อนเดิมเพิ่มเติมคือโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลและคอตต้อนออร์แกนิกส์ ผ้าด้านในเคลือบด้วย PU กันน้ำ เพื่อป้องกันของด้านในจากคว..
  8,550 THB
 • Duffel No.6 Medium Navy
  กระเป่าเดินทางขนาดใหญ่ ดีไซน์เพื่อความสะดวกต่อการหิ้วและสะพายในการเดินทาง กว้างขวางสามาจุสัมภาระต่างๆได้อย่างจุใจ พร้อมเพิ่มความทนทานด้วยผ้า  G-1000 HeavyDuty Eco  ที่ทนเหมื่อนเดิมเพิ่มเติมคือโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลและคอตต้อนออร์แกนิกส์ ผ้าด้านในเคลือบด้วย PU กันน้ำ เพื่อป้องกันของด้านในจากคว..
  8,550 THB