Duffel No.6 Small

Sort By:
Show:
Display: List Grid
 • Duffel No.6 Small Green
  กระเป่าเดินทางขนาดกลาง ดีไซน์เพื่อความสะดวกต่อการหิ้วและสะพายในการเดินทาง กว้างขวางสามาจุสัมภาระต่างๆได้อย่างจุใจ พร้อมเพิ่มความทนทานด้วยผ้า  G-1000 HeavyDuty Eco  ที่ทนเหมื่อนเดิมเพิ่มเติมคือโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลและคอตต้อนออร์แกนิกส์ ผ้าด้านในเคลือบด้วย PU กันน้ำ เพื่อป้องกันของด้านในจากคว..
  7,950 THB
 • Duffel No.6 Small Navy
  กระเป่าเดินทางขนาดกลาง ดีไซน์เพื่อความสะดวกต่อการหิ้วและสะพายในการเดินทาง กว้างขวางสามาจุสัมภาระต่างๆได้อย่างจุใจ พร้อมเพิ่มความทนทานด้วยผ้า  G-1000 HeavyDuty Eco  ที่ทนเหมื่อนเดิมเพิ่มเติมคือโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลและคอตต้อนออร์แกนิกส์ ผ้าด้านในเคลือบด้วย PU กันน้ำ เพื่อป้องกันของด้านใน..
  7,950 THB
 • Duffel No.6 Small Redwood
  กระเป่าเดินทางขนาดกลาง ดีไซน์เพื่อความสะดวกต่อการหิ้วและสะพายในการเดินทาง กว้างขวางสามาจุสัมภาระต่างๆได้อย่างจุใจ พร้อมเพิ่มความทนทานด้วยผ้า  G-1000 HeavyDuty Eco  ที่ทนเหมื่อนเดิมเพิ่มเติมคือโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลและคอตต้อนออร์แกนิกส์ ผ้าด้านในเคลือบด้วย PU กันน้ำ เพื่อป้องกันของด้านในจากคว..
  7,950 THB