Splitpack

Sort By:
Show:
Display: List Grid
 • Splitpack L Black
  กระเป๋าที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้แบบ 2 in 1 ทั้งเป็นกระเป๋าถือทรงหมอน และกระเป๋าเป้สำหรับเดินทางทริปสั้นๆ ใช้สะดวกเปิดได้ง่ายด้วยซิปกลาง จะได้ส่วนใส่ของสองส่วน ปิดคลุมด้วยผ้าทึบและผ้าตาข่าย ให้คุณแยกเสื้อผ้าที่ใช้แล้วพร้อมส่งซักรีดได้ง่ายขึ้น ทนทานต่อการใช้งาน กันละอองน้ำด้วยผ้า G-1000 HeavyDu..
  7,290 THB
 • Splitpack L Redwood
  กระเป๋าที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้แบบ 2 in 1 ทั้งเป็นกระเป๋าถือทรงหมอน และกระเป๋าเป้สำหรับเดินทางทริปสั้นๆ ใช้สะดวกเปิดได้ง่ายด้วยซิปกลาง จะได้ส่วนใส่ของสองส่วน ปิดคลุมด้วยผ้าทึบและผ้าตาข่าย ให้คุณแยกเสื้อผ้าที่ใช้แล้วพร้อมส่งซักรีดได้ง่ายขึ้น ทนทานต่อการใช้งาน กันละอองน้ำด้วยผ้า G-1000 HeavyDu..
  7,290 THB
 • Splitpack Dark Olive
  กระเป๋าที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้แบบ 2 in 1 ทั้งเป็นกระเป๋าถือทรงหมอน และกระเป๋าเป้สำหรับเดินทางทริปสั้นๆ ใช้สะดวกเปิดได้ง่ายด้วยซิปกลาง จะได้ส่วนใส่ของสองส่วน ปิดคลุมด้วยผ้าทึบและผ้าตาข่าย ให้คุณแยกเสื้อผ้าที่ใช้แล้วพร้อมส่งซักรีดได้ง่ายขึ้น ทนทานต่อการใช้งาน กันละอองน้ำด้วยผ้า G-1000 HeavyDu..
  6,590 THB
 • Splitpack Navy
  กระเป๋าที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้แบบ 2 in 1 ทั้งเป็นกระเป๋าถือทรงหมอน และกระเป๋าเป้สำหรับเดินทางทริปสั้นๆ ใช้สะดวกเปิดได้ง่ายด้วยซิปกลาง จะได้ส่วนใส่ของสองส่วน ปิดคลุมด้วยผ้าทึบและผ้าตาข่าย ให้คุณแยกเสื้อผ้าที่ใช้แล้วพร้อมส่งซักรีดได้ง่ายขึ้น ทนทานต่อการใช้งาน กันละอองน้ำด้วยผ้า G-1000 HeavyDu..
  6,590 THB