Delivery Information

 วิธีการจัดส่งสินค้า (Shipping information)
 
จัดส่งสินค้า 


1. ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS)  

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล (1-2 วันทำการ)
    ต่างจังหวัด (
3-5 วันทำการ)

    ค่าบริการจัดส่งฟรี สำหรับรายการสั่งซื้อที่มียอดรวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไปต่อ 1 order
    คิดค่าจัดส่ง 50 บาท กรณีที่คำสั่งซื้อที่มียอดรวมไม่เกิน 1,000 บาท ต่อ 1 order
    ทุกพื้นที่บริการ

หมายเหตุ : จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์-ศุกร์ หลังได้รับยืนยันการแจ้งโอนชำระสินค้า 1 วันทำการ
                วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่งสินค้า ในวันทำการถัดไป