How to pay

รายละเอียดวิธีการชำระเงิน

 

   โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

•  โอนเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ATM, หรือตู้ฝากเงินอัตโนมัติ, Internet Banking

ธนาคาร

เลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

ประเภทบัญช

กรุงเทพ

046-0-48454-6

บริษัท สวัสดีโสภณพิชิต จำกัด

Central Bangna

สะสมทรัพย์

 

•  ส่งหลักฐานการชำระเงิน (Slip หรือใบ Pay-in) ได้ ดังนี้

- แจ้งการชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://www.fjallraven.co.th

   ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต