Return

like

เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า

ทาง Fjallraven.co.th ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้ามีปัญหาชำรุด ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุดังนี้

- รับเปลี่ยน ในกรณีที่สินค้ามีความเสียหายที่เกิดจากการตัดเย็บ เช่น ด้าย ซิป กระดุม หรือสายสะพายขาดเท่านั้น

- ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การรับเปลี่ยนสินค้า เฉพาะสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น คือไม่ผ่านการใช้งานใดๆและต้องมี ป้ายและอุปกรณ์ต่างๆครบเท่านั้น โดยไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือสีได้